Zuzana Dvořáková

Diplomová práce

Možnosti uplatnění modelů Common Assessment Framework a Balanced Scorecard ve veřejné správě

Possibility of Applying of Models Common Assessment Framework and Balanced Scorecard in Public Administration
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu: „Možnosti uplatnění modelů Common Assessment Framework a Balanced Scorecard ve veřejné správě.“ Prvním cílem práce je charakterizovat a porovnat teoretické možnosti a přínosy modelů Common Assessment Framework a Balanced Scorecard v podmínkách veřejné správy. Druhým cílem je zhodnotit využívání a přínosy modelů Common Assessment Framework a Balanced Scorecard v podmínkách …více
Abstract:
The diploma projekt deals with the topic: „Posibility of Applying of Models Common Assessment Framework and Balanced Scorecard in Public Administration.“ The first aim of this thesis is characterize and compare the theoretical possibilities and benefits models Common Assessment Framework and the Balanced Scorecard in terms of public administration. The second aim is evaluate the use and benefits models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Ivana Čecháková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava