Monika Bártová

Bakalářská práce

Model CAF (Common Assessment Framework) ? jako nástroj řízení kvality, který umožňuje organizacím veřejné správy prostřednictvím sebehodnocení identifikovat své silné a slabé stránky a oblasti pro jejich zlepšení

Anotace:
Ve veřejné správě, stejně jako v soukromém sektoru, je stále více kladen důraz na zavádění a uplatňování technik řízení kvality pro zlepšování výkonnosti organizace. Tato práce je zaměřena na komparaci dvou způsobů řízení kvality, které jsou aktuálně pro zlepšování organizací veřejného sektoru aplikovány. Jedním z hodnocených modelů je model sebehodnocení Common Assessment Framework (CAF), který je …více
Abstract:
The emphasis on the implementation and application of quality management techniques to improve organization performance in public administration, as well as in the private sector, is increasing continuously. This work is focused on the comparison of two models of quality management, which are currently applied for the improvement of public sector organizations. One of the evaluated models is self-assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bártová, Monika. Model CAF (Common Assessment Framework) ? jako nástroj řízení kvality, který umožňuje organizacím veřejné správy prostřednictvím sebehodnocení identifikovat své silné a slabé stránky a oblasti pro jejich zlepšení. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů