Bc. Markéta Odložilíková

Diplomová práce

Pracovní zátěž v perioperační péči

Workload in perioperative care
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice pracovní zátěže v perioperační péči. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou. Teoretická část práce zahrnuje vysvětlení pojmů, týkající se kompetencí a vzdělání pro práci v perioperační péči, dále je zde přiblížena problematika pracovní fyzické a psychické zátěže na operačním sále. Průzkumné šetření bylo provedeno pomocí dotazníku, skládajícího se ze dvou částí …více
Abstract:
The thesis is devoted to the issue of workload in perioperative care. It is a theoretical-research work. The theoretical part of the work includes explanation of terms related to competencies and education for work in perioperative care, there is also described the issue of physical and mental workload in the operating room. The research was done by using a two-part questionnaire. The first part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odložilíková, Markéta. Pracovní zátěž v perioperační péči. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví