Mgr. et Mgr. Rostislav Šenk

Rigorózní práce

Konvergence prvků common law a českého trestního práva v historických souvislostech

The convergence of common law items with the Czech criminal law in historical context
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá problematikou historického vývoje common law ve vztahu k trestnímu právu a jeho postupného sbližování s českou trestněprávní úpravou. Výzkumnými metodami bylo provedeno objasnění anglických právních pramenů, právní úpravy common law a jejich dalšího vývoje k jednotlivým prvkům a institutům české právní úpravy a to s ohledem na vstupní a výstupní parametry. V první řadě byl …více
Abstract:
The submitted thesis deals with problems of historical development of common law in relation to the criminal law and its gradual convergence to the Czech legal regulations. By research methods the English sources of law at the time of common law origin were clarified and their furtherdevelopment to individual items and institutes of English legal regulations namely in reference to input and output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta