Jiří Vondra

Bakalářská práce

Zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích v ČR

Increase pedestrian safety on roads in the Czech Republic
Anotace:
V bakalářské práci jsou uvedeny statistiky o dopravních nehodách střetu vozidla s chodcem. Možnosti zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských stavebních opatření, aktivní a pasivní bezpečnosti u automobilů a prevence. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích ve vybraném městě.
Abstract:
In the bachelor thesis are given statistics on road accidents collision with a pedestrian. The possibility of increasing the safety of pedestrians on the road using traffic engineering building measures, active and passive safety in automobiles and prevention. In the last part of the proposals to increase the safety of pedestrians on the roads in that city.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vondra, Jiří. Zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích v ČR. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera