Helena TONCAROVÁ

Bachelor's thesis

Analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku

Analysis of cost management and calculations in the company
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku. Hlavním cílem této práce je analýza získaných dat za výrobní jednotku Plzeňsko a středisko těžba Kaznějovského lomu vhodně zvolenými metodami a na jejich základě vytvoření zhodnocení, popř. navržení doporučení pro další pozitivní vývoj. První část se zabývá teoretickým vymezením oblasti nákladů a kalkulací. Praktická část …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on cost and calculation analysis in concrete company. The main aim of the thesis is to perform an analysis of the date provided by the production unit Plzensko, specifically by the extraction centre of Kaznejov quarry using suitably chosen methods, and to create an overall evaluation or to suggest appropriate recommendations for a positive future company development …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TONCAROVÁ, Helena. Analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/