Bc. Hana JOSEFOVÁ

Master's thesis

Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie

Czech director Bohdan Slama in the context of European cinema
Abstract:
Předložená práce nese název Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie a zabývá se tvorbou současného českého filmového režiséra Bohdana Slámy, který během let 2001 až 2012 natočil čtyři celovečerní hrané filmy: Divoké včely (2001), Štěstí (2005), Venkovský učitel (2008) a Čtyři slunce (2012). Tyto filmy uspěly i na evropských filmových festivalech. Práce je koncipována tak, aby …more
Abstract:
The presented thesis is called Czech director Bohdan Sláma in the context of European cinema. It covers the work of contemporary Czech film director Bohdan Sláma, who made the following four feature films from 2001 to 2012: Divoké včely (The Wild Bees, 2001), Štěstí (Something Like Happiness, 2005), Venkovský učitel (The Country Teacher, 2008) and Čtyři slunce (Four Suns, 2012). The movies have gained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Kastner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JOSEFOVÁ, Hana. Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická