Ing. Girgina Petkova

Master's thesis

Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III

Expected changes in banking regulation and supervision in the Czech Republic according to Basel III
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o dohledu a regulaci v bankovní sféře na území České republiky. Cílem je popsat, vysvětlit a zhodnotit dopady implementace Basel III na český bankovní sektor. Zhodnocení spočívá ve vyložení problematiky a přiblížení procesu při zavedení nových opatření. Podstatou této práce je analyzovat míru regulace a připravenost českých bank na regulatorní koncept Basel III. V diplomové …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is supervision and regulation of the banking sector in the Czech Republic. The aim is to describe, explain and evaluate the impact of implementation of Basel III on the Czech banking sector. The evaluation is based on explanation of the concept and description of the process while implementing the measures. The essence of this work is to analyse the level of regulation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní