Anna MILEROVÁ

Bakalářská práce

Marketingová strategie - Tvorba značky startupu

Marketing strategy - Branding of startup
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou značky začínajících firem, konkrétně e-startupů. Cílem práce je navržení značky pro webový portál, a to na základě analýzy konkurenčních webových portálů a online marketingových strategií. Při řešení úkolu bude kladen důraz na vytvoření silné značky, která bude základním prvkem nejen pro marketingové strategie společnosti. V první části bakalářské práce se budeme zabývat …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is branding of start-up companies, especially e-startups. The aim of the thesis is to design a brand for the web portal based on analysis of competing web portals and online marketing strategies. In addressing the challenge, emphasis will be placed on creating a strong brand that will be a key element and not just for the company's marketing strategy. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILEROVÁ, Anna. Marketingová strategie - Tvorba značky startupu . Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management