PhDr. Viera Kajabová

Bachelor's thesis

Logopedická intervencia v rodinnom prostredí u detí v predškolskom veku

Speach therapy intervention in family enviroment
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with Speech therapy intervention in family environment with preschool aged children. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters are theoretical and the last one incorporates a research project. The first chapter is focusing on communication and speech development phases of a child and it characterises the most common types of Communication disorders …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá logopedickou intervenciou v rodinnom prostredí u detí v predškolskom veku. Bakalárska práca je rozdelená do troch kapitol. Prvé dve kapitoly sú teoretické a tretia obsahuje výskumný projekt. Prvá kapitola je zameraná na komunikáciu a fázy vývoja reči dieťaťa a charakterizuje najčastejšie typy narušenej komunikačnej schopnosti u detí v predškolskom veku. Druhá kapitola sa …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Kristina Šimečková
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education - Communication Techniques