Ing. Pavel Štětkář

Diplomová práce

Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III

Comparison of the prudential rules of commercial banks BASEL II and III
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem „Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II A BASEL III“ je srovnání obou standardů dle vybraných kritérií a predikce možných dopadů směrnice do podnikání obchodních bank obecně a konkrétně v podmínkách českého bankovního trhu. Nedílnou součástí práce jsou charakteristika a důvody implementace Basel I, II a III a jejich zavádění prostřednictvím …více
Abstract:
The aim of the thesis called "Comparison of the prudential rules of commercial banks BASEL II and BASEL III" is a comparison of both standards according to selected parameters and prediction of potential impacts to the business of commercial banks in general and specifically in terms of the Czech banking market. An integral part of the thesis are the characteristics and reasons for the rules of Basel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta