Mgr. Roman Kálecký

Diplomová práce

Quizlet vs. Vocabulary Notebook: The Impact of Different Methods of Storing and Revising Vocabulary on Students’ Progress, Retention and Autonomy

Quizlet vs. Vocabulary Notebook: The Impact of Different Methods of Storing and Revising Vocabulary on Students’ Progress, Retention and Autonomy
Anotace:
Quizlet je online nástroj/mobilní aplikace fungující na principu dvoustranných kartiček a interaktivních her, které z nahraného obsahu automaticky generuje. Quizlet byl porovnán se sešitem, jakožto další metodou k ukládání a procvičování slovní zásoby, která byla prezentována stejným způsobem v obou skupinách. Rozdíly v pokroku a paměti byly sledovány na třech posloupných testech. Dále byla sledována …více
Abstract:
Quizlet is an online tool/smartphone app which operates on bilateral flashcards and interactive games that it creates automatically from the content. It was compared to a vocabulary notebook, both as methods of storing and revising vocabulary. The vocabulary was presented the same way in both groups and students progress and retention was measured in three successive tests. Moreover, students autonomy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta