Bc. Klára Vavrečková

Bakalářská práce

Starostování v obcích v okrese Šumperk – je vítězství ve volbách opravdová výhra?

Mayoralty in the Municipalities of Šumperk District - Is the Winning in Elections a True Win?
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výhody obhájce na úrovni komunální politiky se zaměřením na post starosty ve vybraných obcích v České republice, konkrétně v okrese Šumperk. Výhoda obhájce byla zkoumána na vzorku 78 obcí ve volebních letech 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014. Součástí práce je analýza volebních výsledků, konkrétně zisku preferenčních hlasů pro kandidáty, kteří obhajovali …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the incumbency advantage at the municipal level focusing on mayors in selected municipalities in the Czech Republic, specifically in the Šumperk district. Incumbency advantage was researched in a sample of 78 municipalities in election 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 and 2014. The thesis includes the analysis of election results, specifically the amount of preferential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie