Bc. Kateřina Pacovská

Bakalářská práce

Česká republika a její role ve společné zahraniční a bezpečnostní politice EU: případová studie vzniku programu Východního partnerství

The Czech Republic and its role in the EU Common Foreign and Security policy: case study of the initiation and development of the Eastern Partnership
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zahraničněpolitickou rolí České republiky při iniciaci a vzniku programu Východní partnerství v období let 2007 až 2009. Práce se zaměřuje rovněž na faktory, které tuto roli formovaly a ovlivnily. Teoreticky je práce ukotvena v rámci sociálního konstruktivismu a užívá dva ústřední koncepty teorie rolí: národní roli a očekávanou roli. Koncept národní role je užit k analýze …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on foreign policy role of the Czech Republic during initiation and formation of the Eastern Partnership (EaP) program within a period of 2007 and 2009. The thesis further investigates factors that constituted and influenced the role. Theoretical framework is grounded in social constructivism and employs two core concepts of a role theory: national role and expected role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kováčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií