Theses 

Ocenění vybraného podniku – Bc. Olga Martínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Olga Martínková

Diplomová práce

Ocenění vybraného podniku

Evaluation of the selected company

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku MPL a.s. vybranou oceňovací metodou.V první části diplomové práce jsou vymezena teoretická východiska oceňování podniku. Jsou definovány pojmy podnik, kategorie hodnoty podniku, koncepce oceňování, důvody ocenění a oceňovací metody. Následně je popsán postup při oceňování podniku. V praktické části je charakterizován vybraný podnik. Byla provedena strategická a finanční analýza a zpracován finanční plán. Na základě provedených analýz byla k ocenění vybrána metoda diskontovaných peněžních toků FCFF. Tato metoda byla doplněna majetkovými metodami substanční a účetní hodnotou. Cílem diplomové práce je ocenění podniku vybranou vhodnou metodou k 1. 1. 2016 a zhodnocení, jak zvolená metoda ovlivňuje výslednou hodnotu podniku.

Abstract: The thesis is focused on the valution of company MPL a.s. selected valuation method. The theoretical methods for valuation of company, category of company value, concept of valuation, valuation reasons and valuation methods are defined. The strategic and finance analysis were done and finance plan was processed. The yield method of discount monetary flows FCFF was selected for valuation by base of executed analysis. This method was completed with the asset substance method and the account value. Purpose of the thesis is valuation of company by suitable selekted method to 1. 1. 2016 and evoluation, how selected method influences the resultant value of copmany.

Klíčová slova: ocenění, podnik, hodnota, metody oceňování podniku, strategická analýza, finanční analýza, finanční plán, průměrné vážené náklady na kapitál, metoda discontovaného cash flow valuation, company, value, company valuation methods, stategic analysis, financial analysis, financial planning, weighted average cost of capital, discounted cash flow method.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz