Ludmila Bobková

Master's thesis

Strategická analýza organizace neziskové organizace Bezobalu, z.ú.

Strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na strategickou analýzu neziskové organizace Bezo-balu, zabývající se aplikovaným výzkumem bezobalového prodeje v České republice. Teoretická část zprvu vymezuje pojmy a hlavní faktory, jež neziskový sektor provází. Dále se práce soustředí na strategickou analýzu organizace, tedy na analýzu makrookolí, analýzu mikrookolí a analýzu zdrojů organizace. Stanoveným cílem …more
Abstract:
This thesis focuses on the strategic analysis of nonprofit organization Bezobalu which is concerned in research in unpackaging in the Czech Republic. The theoretical part first defines the concepts and the main factors that accompanies the nonprofit sector. Further part will focus on the strategic analysis of the organization, namely the analysis of ma-cro, analysis of micro and analysis of enterprise …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Hana Vávrová
  • Reader: Alena Gmentová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51062