Lenka Pokorná

Bakalářská práce

Problematika přípravy glycerolkarbonátu a jeho derivátů z odpadního glycerolu vznikajícího při výrobě methylesterů řepkového oleje

The issue of preparation glycerol-carbonate and it´s derivates from waste glycerol resulting from the production of methyl esters of rapessed oil
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na téma glycerol, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě mastných kyselin, bionafty nebo mýdel. Teorie se zabývá jeho vlastnostmi, způsobem výroby a čištěním a také možnostmi využití glycerolu v průmyslu. Praktická experimentální část práce je zaměřena na přípravu glycerol-karbonátu za použití různých katalyzátorů jako je ZnO nebo AST 3 ? 100 ( synthesia ). …více
Abstract:
This thesis is focused on glycerol which is formed as a by-product in the production of fatty acids, biodiesel or soaps. Theory deals with properties, production process, cleaning and usage of glycerol in the industry. Practical experimental part is focused on preparing of glycerol carbonate using different catalysts such as ZnO or AST 3-100 ( synthesia ). Final experiment is dedicated to the production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorná, Lenka. Problematika přípravy glycerolkarbonátu a jeho derivátů z odpadního glycerolu vznikajícího při výrobě methylesterů řepkového oleje . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí