Bc. Renata Krejčí

Diplomová práce

Pracovní listy pro předmět Technika obsluhy a služeb

Worksheets for Subject Technology Service and Services
Anotace:
Diplomová práce „Pracovní listy pro předmět Technika obsluhy a služeb“ pojednává o tvorbě pracovních listů pro předmět Technika obsluhy a služeb oboru Hotelnictví či Kuchař-číšník, které mají sloužit nejen pro opakování a procvičování osvojených vědomostí a dovedností, ale zejména pro zvýšení motivace žáků a pro aplikaci získaných poznatků na situace z běžného života. Pracovní listy jsou vytvořeny …více
Abstract:
Diploma thesis "Worksheets for object technology and operator services" deals with creating worksheets for course maintenance service and services hotel industry or Cook- waiter to serve not only for repetition and practice the acquired knowledge and skills, but mainly to motivate pupils and for the application of this knowledge to situations from everyday life. The worksheets are created based on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Eva Trnová, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta