Bc. Khrystyna Kushnir

Diplomová práce

Ekonomický model sociální sítě Facebook

Economic model of social network Facebook
Anotace:
Diplomová práce je věnována ekonomickému modelu sociální sítě Facebook. Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě zhodnocení aplikace sociální šité Facebook popsat jeho ekonomicky model a analyzovat udržitelnost do budoucna. V práci je prozkoumána jak teoretická, tak i praktická stránka zkoumané problematiky. Zde je prozkoumán fenomén sociálních sítí, jednotlivé druhy a samozřejmě i propojení sociálních …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the economic model of the social network Facebook. The main goal of the diploma thesis was to describe its economic model and analyze sustainability in the future based on the evaluation of the socially sewn Facebook application. The thesis examines both the theoretical and practical aspects of the researched issues. Here, the phenomenon of social networks, individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní