Iwona PLAVECKÁ

Bakalářská práce

Mutační analýza genu CFTR

Mutation Analysis of The CFTR Gene
Anotace:
V této práci jsem se věnovala provedení metody long-range PCR, která je výchozí metodou pro určení haplotypu mutace R117H a polymorfismu IVS-8 T(n) v genu CFTR u pacientů s některými mírnějšími formami cystické fibrózy. U tří pacientů jsem touto metodou amplifikovala exony 4-8 genu CFTR o délce 17,7 kb. Část amplifikovaného úseku genu CFTR jsem sekvenovala. Výsledky sekvenování potvrdily správnost …více
Abstract:
In this bachelor's thesis I dealt with the execution of the method Long-Range PCR, which is the default method for determination of the haplotype of the mutation R117H and the polymorphism IVS-8 T(n) in the gene CFTR in patients with some moderate forms of pulmonary fibrosis. I amplified exons 4-8 of the gene CFTR with the length 17,7 kb in three patients using this method. I sequentialized a part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Alfons Balcar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLAVECKÁ, Iwona. Mutační analýza genu CFTR. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant