Bc. Kateřina Horáčková

Diplomová práce

Role etnických skupin v demokratizaci Barmy

The Role of Ethnic Groups in Democratization of Burma
Anotace:
Cílem diplomové práce je určit, jakou roli hrají etnické menšinové skupiny v období demokratizace Barmy. Události posledních desítek let ukazují, jak etnická dimenze negativně ovlivňuje životy obyvatel Barmy, a to zejména menšinových etnik Arakanců, Čjinů, Kačjinů, Kajaů, Karenů, Monů a Šanů. Vláda vojenské junty marginalizovala většinu menšinových práv a po celou dobu své vlády vyloučila menšinová …více
Abstract:
The thesis goal is to determine the role played by ethnic minority groups in democratization of Burma. The past decades events show how the ethnic dimension negatively affects the lives of the Burma people, especially of Arakan, Chin, Kachin, Kaya, Karen, Shan and Mons minority ethnic groups. The junta military government marginalized minority rights and excluded minority ethnic groups from all the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií