Bc. Irena Mačejková

Diplomová práce

Financování vybraného zařízení sociální péče

Social Welfare Institution Financing
Anotace:
Tato práce se zabývá problémem financování pobytových zařízení sociálních služeb na úrovni územně samosprávných celků. Otázka financování takovýchto zařízení úzce souvisí s otázkou demografického vývoje, zejména stárnutí populace. Zabývám se příčinami a důsledky stárnutí populace, spojené s potřebou navýšení kapacity takovýchto zařízení. V úvodní části uvádím obecná teoretická východiska vztahující …více
Abstract:
This thesis deals with the problem of the financing of the residential facilities of social services at the level of Territorial self-governing units. The question of financing of these facilities is closely related to the issue of demographic trends, especially the ageing of the population. I deal with the causes and consequences of ageing population related to the requirement to increase the capacity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta