Bc. Irena Mačejková

Master's thesis

Financování vybraného zařízení sociální péče

Social Welfare Institution Financing
Abstract:
Tato práce se zabývá problémem financování pobytových zařízení sociálních služeb na úrovni územně samosprávných celků. Otázka financování takovýchto zařízení úzce souvisí s otázkou demografického vývoje, zejména stárnutí populace. Zabývám se příčinami a důsledky stárnutí populace, spojené s potřebou navýšení kapacity takovýchto zařízení. V úvodní části uvádím obecná teoretická východiska vztahující …more
Abstract:
This thesis deals with the problem of the financing of the residential facilities of social services at the level of Territorial self-governing units. The question of financing of these facilities is closely related to the issue of demographic trends, especially the ageing of the population. I deal with the causes and consequences of ageing population related to the requirement to increase the capacity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta