Petra Mrkosová

Bakalářská práce

Koučování a mentorování jako způsob rozvoje lidí v průmyslovém podniku, Coaching and mentoring as a method of developing humanresources in the industrial organization

Anotace:
AbstraktCílem bakalářské práce je zjistit, zda manažeři společnosti APOTEX (ČR), spol. s r.o.uplatňují metody koučování a mentorování pro rozvoj svých podřízených a zároveň zjistit,zda si jejich podřízení uvědomují, že je jejich manažeři rozvíjí prostřednictvím koučovánía mentorování.Teoretická část je věnována charakteristice lidských zdrojů, rozvoji lidských zdrojů,koučování a mentorování a objasnění …více
Abstract:
AbstractThe aim of this bachelor thesis is to find out whether or not the managers apply themethods of coaching and mentoring in developing their subordinates and as well aswhether or not the subordinates realize that are being developed by their managers throughcoaching and mentoring.The theoretical part is devoted to human resources characterization, human resourcesdevelopment, coaching and mentoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/y473c1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku