Markéta KABOURKOVÁ

Master's thesis

Vliv interaktivní tabule ve výuce AJ na osvojování slovní zásoby na 1. stupni ZŠ

The Influence of the Interactive Whiteboard on the Acquisition of Vocabulary at Primary School
Abstract:
Diplomová práce se zabývá efektivitou interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků. Cílem této práce je výzkumnými metodami ověřit, zda výuka slovní zásoby anglického jazyka s využitím interaktivní tabule je efektivnější.
Abstract:
This diploma thesis deals with the effectiveness of the interactive whiteboard in foreign language teaching. The aim of this work is to verify whether teaching vocabulary with the interactive whiteboard is more effective.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Trnová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KABOURKOVÁ, Markéta. Vliv interaktivní tabule ve výuce AJ na osvojování slovní zásoby na 1. stupni ZŠ. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta