Michaela Jeníková

Bakalářská práce

Právní postavení klienta v zařízení sociální péče

Legal status of the client in social care
Anotace:
Právní postavení klienta v zařízení sociální péče je velmi diskutovaná problematika. Tato bakalářská práce se zabývá konkrétními právy uživatelů v domovech pro osoby se zdravotním postižením. V první části se věnuje teoretickým poznatkům, kde je specifikováno zařízení, uvedena jednotlivá práva uživatelů. Ta jsou vymezena a objasněna v oblasti sociálních služeb a Listině základních práv a svobod. Zaměřuje …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB652

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Olga Sovová
  • Oponent: Miloš Raban

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv