Bc. Zuzana Petrželová

Master's thesis

Priority francouzského předsednictví EU.

Priorities of French Presidency of the European Union
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá prioritami francouzského předsednictví Evropské unie v roce 2008. Francie si pro své předsednictví stanovila čtyři hlavní priority: energii a klima, migrační otázky, zemědělství, bezpečnost a obranu. V rámci těchto priorit chtěla Francie dosáhnout dohody na některých klíčových dokumentech, především klimaticko-energetickém balíčku a Evropském paktu o přistěhovalectví …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the priorities of French presidency of the European Union in 2008. France has chosen four main priorities for its presidency: energy and climate, migration issues, agriculture, security and defence. In the framework of these priorities, France intended to reach an agreement on several key dossiers such as the climate and energy package and the European Pact on Immigration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta