Petr HAJDA

Bakalářská práce

Analýza komunikace společnosti Indet Safety Systems a. s.

Analysis of communication of the Indet Safety Systems Inc.
Anotace:
Bakalářská práce je převážně o vnitrofiremní komunikaci a jejím vlivu na efektivní fungování společnosti Indet Safety Systems a. s. Hlavním cílem mé práce je shromáždění informací o úrovni komunikace v této firmě a navržení opatření vedoucích ke zlepšení. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje týkající se lidské komunikace, komunikace vnitrofiremní, komunikačních nástrojů a forem. V části …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned mainly about internal communication and its influence on effective function of the Indet Safety Systems Inc. The main aim of this work is gathering information about communication level in these company and proposition procuration oriented to improvement. There are processed literary sources concerning human communication, internal communication, communications instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008
Zveřejnit od: 23. 5. 2008
Identifikátor: 9708

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJDA, Petr. Analýza komunikace společnosti Indet Safety Systems a. s.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.