Marie POTŮČKOVÁ

Master's thesis

Zahraniční politika SRN za Helmuta Kohla

Foreign policy of Federal Republic of Germany in the period of Helmut Kohl
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zahraniční politikou Spolkové republiky Německo během kancléřského období Helmuta Kohla. Cílem práce je analyzovat zahraniční politiku Spolkové republiky Německo během kancléřství Helmuta Kohla. Tento obsáhlý cíl je omezen na vztahy Německa vůči Sovětskému svazu/Rusku, Spojeným státům, a ČSSR/ČSFR/ČR. Práce by měla nalézt odpověď na otázku, zda jednala Spolková republika …more
Abstract:
This thesis deals with foreign policy of the Federal Republic of Germany during the period of Chancellor Helmut Kohl. The aim of the thesis is to analyze the foreign policy of the Federal Republic of Germany during chancellery of Helmut Kohl. This comprehensive goal is limited to Germany's relations with the Soviet Union/Russia, the United States, and the Czechoslovak Socialist Republic/Czechoslovakia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D. M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POTŮČKOVÁ, Marie. Zahraniční politika SRN za Helmuta Kohla. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta