Bc. Lenka Benedeková

Bachelor's thesis

Svetová banka a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze

The World Bank and its position in the present financial crisis
Abstract:
World Bank and the International Monetary Fund are major international financial institutions whose activities help member countries to overcome financial crisis now. The base of the financial crisis was the real crisis that emerged in the U.S. in 2007 and in 2008 it turned into a global. The aim of this work is character of the World Bank and its position in the current financial crisis. The first …more
Abstract:
Svetová banka a Medzinárodný menový fond sú najvýznamnejšie medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré v súčasnosti svojimi aktivitami pomáhajú členským krajinám prekonať finančnú krízu. Podstatou finančnej krízy bola realitná kríza, ktorá vznikla v USA v roku 2007 a v roku 2008 prerástla do globálnej. Cieľom tejto práce je charakteristika Svetovej banky a jej postavenie v súčasnej finančnej kríze. Prvá …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Reader: Ing. Lenka Ostrožlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management