Jakub Říha

Bachelor's thesis

KOMPLEXNÍ PROCES TVORBY REKLAMNÍHO VIDEA

Complex Process of Advertising Video Creation
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou reklamního videa. V teoretické části popisuje všechny zásady, které je třeba dodržet k vytvoření efektivního reklamního videa. Zohledňuje informace z oblasti marketingu, psychologie reklamy i produkce videa. V praktické části pak uplatňuje nabyté teoretické poznatky k vlastní realizaci videoreklamy projektu Ročenkomat. Cílem práce je vytvořit komplexní přehled …viac
Abstract:
This thesis deals with the creation of a promotional video. The theoretical part describes all the principles that must be followed to create an effective promotional video. It takes into account findings from marketing, psychology, advertising and video production . The practical part applies the acquired theoretical knowledge to actual implementation of the promotional video for project Ročenkomat …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedúci: Filip Truhlář
  • Oponent: Libor Krsek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57304

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi