Bc. Nelia Šymon

Diplomová práce

Uplatnění psychologie v marketingu

The application of psychology in marketing
Anotace:
Daná diplomová práce se věnuje uplatnění psychologie v marketingu. V teoretické části práce je provedeno hodnocení významu psychologických přístupů v oblasti marketingu a charakterizuje se vliv emocí a motivace na spotřebitele. Význam psychologie v marketingu je rozebírán s ohledem na různé přístupy, které existují vůči spotřebnímu chování. V rámci zkoumání psychologie reklamy jsou stanovena jednotlivá …více
Abstract:
The thesis deals with the application of psychology in marketing. The theoretical part of the thesis evaluates the importance of psychological approaches in marketing and characterizes the influence of emotions and motivation on consumers. The importance of psychology in marketing is discussed with regards to the different approaches that exist to influence consumer behavior. Individual stages of advertisement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/sek67/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze