Sebastian Kemel

Bakalářská práce

Psychologie reklamy v politické kampani

The psychology of advertising in a political campaign
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá politickou kampaní z pohledu psychologie reklamy. V teoretické části práce rozebíráme obor aplikované psychologie, psychologii reklamy. Současně shrneme teoretické poznatky o propagaci a politickém marketingu. Praktická část bakalářské práce je věnována obsahové analýze předvolebních kampaní, vedených na sociální síti. Výstupem práce je výsledek analýzy voleb do Poslanecké …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the political campaign from the perspective of advertising psychology. In the theoretical part we discuss the field of applied psychology, advertising psychology. At the same time, we summarize the theoretical knowledge about advertising and political marketing. The practical part of the bachelor thesis is devoted to the content analysis of pre-election campaigns, conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tibor Brečka, MBA
  • Oponent: Lukáš Valeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.