Bc. Anna Okorokova

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing
Anotace:
Diplomová práce byla věnována fenoménu společenské odpovědnosti firem (CSR). Tento koncept vychází z etiky a vznikl v souvislosti s reakcí na negativní důsledky globalizace. Práce je aktuální vzhledem k tomu, že stále více podniků si uvědomuje vazby mezi ziskem a dodržováním etických zásad, což jim může přinést pozitivní výsledky na konkurenčním trhu. Cílem práce bylo vytvoření doporučení pro zlepšení …více
Abstract:
Diploma thesis was devoted to the phenomenon of corporate social responsibility (CSR). This concept is based on ethics and arose in connection with the reaction to the negative consequences of globalization. Diploma thesis is relevant due to the fact that more and more businesses are realizing the correlation between profit and ethical compliance, which can bring them positive results in a competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kopáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní