Jana NEUŽILOVÁ

Bakalářská práce

The translation of selected texts from the field of corporate social responsibility with a commentary and glossary

The translation of a selected text from the field of corporate social responsibility with a commentary and glossary
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zejména překladem dvou textů z oblasti společenské odpovědnosti firem, které doplňují komentáře a glosáře. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje různé definice překladu, kompetence překladatele, typy překladu a základní charakteristiku jednotlivých funkčních stylů. Praktická část obsahuje překlady dvou textů, glosáře a komentáře …více
Abstract:
This bachelor thesis deals particularly with translation of two texts from the field of corporate social responsibility which are accompanied by commentaries and glossaries. The bachelor thesis is divided into the theoretical part and practical part. The theoretical part includes the theory about translation, competences of translator, types of translation and the basic characteristics of functional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUŽILOVÁ, Jana. The translation of selected texts from the field of corporate social responsibility with a commentary and glossary. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/