Nela DROSTOVÁ

Bakalářská práce

Očekávání žen v oblasti komunikace od porodní asistentky

Expectation of womens in cominications from Midwife
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám očekáváním žen v oblasti komunikace od porodní asistentky. V teoretické části bakalářské práce definuji a rozděluji komunikaci na verbální a neverbální, popisuji zásady správné komunikace, specifika komunikace u žen při vyšetření, před zákrokem, v těhotenství i během porodu a uvádím komunikační bariéry porodní asistentky, které mohou vzniknout na cestě k získání důvěry …více
Abstract:
In my work I deal with the aspirations of women in communications from midwives. The theoretical part of the thesis defines and distributes communication to verbal and non-verbal, describes the principles of proper communication among women in the examination before surgery, during pregnancy and during labor and mention the communication barriers midwife that may arise on the way to winning the trust …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROSTOVÁ, Nela. Očekávání žen v oblasti komunikace od porodní asistentky. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií