Bc. Ondřej Zuzaňák

Diplomová práce

Vizualizace běhových informací vyvíjených aplikací v prostředí IDE CodeLite

A Visualisation of a Run-time Information in CodeLite IDE
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti vizualizace běhových informací. V teoretické části jsou v krátkosti rozebrány jednotlivé metody analýzy programů a jejich přínos pro cyklus vývoje software. Dále jsou popsány programy pro realizaci dynamické analýzy vyvíjených aplikací. Velký díl teoretické části se věnuje rešerši na téma vizualizace běhových informací ve vývojových prostředích. Poté …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to investigate the possibilities of the visualization of runtime information. Separate methods of the program analyses and their contribution in the software development cycle are shortly discussed in the theoretical part. Further are described programs for realisation of the dynamic analysis of developed applications. Substantial part of the theoretical part focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zuzaňák, Ondřej. Vizualizace běhových informací vyvíjených aplikací v prostředí IDE CodeLite. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe