Martina VLKOVÁ

Bakalářská práce

The Structure of Noun Phrases in Scientific Texts in English and Czech

The Structure of Noun Phrases in Scientific Texts in English and Czech
Abstract:
This bachelor thesis deals with the structure of noun phrases in English and Czech scientific texts. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the structure of a noun phrase and the characteristics of scientific texts. The practical part is divided into two sections. The first one is focused on the analysis of English noun phrase structure. The aim of the second section is …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá strukturou nominálních frází v anglickém a českém odborném textu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje strukturu nominální fráze a charakteristické rysy odborného textu. Praktická část je rozdělena do dvou oddílů. První je zaměřen na analýzu struktury anglických nominálních frází. Cílem druhého oddílu je popsat rozdíly mezi strukturami anglických …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Machová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLKOVÁ, Martina. The Structure of Noun Phrases in Scientific Texts in English and Czech. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe