Bc. Lenka DOBEŠOVÁ

Diplomová práce

An annotated translation of a previously untranslated non-literary English text into Czech and text analysis

An annotated translation of a previously untranslated non-literary English text into Czech and text analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá překladem a překladovým procesem anglického dosud nepřeloženého populárně-naučného textu do českého jazyka. Cílem práce je přeložit dvě kapitoly o architektuře z knihy Elizabethan Architecture: its rise and fall, 1540-1640 a okomentovat strategie a postupy, které byly během překladu použity. Práce obsahuje analýzu vnětextových a vnitrotextových faktorů podle modelu Christiany …více
Abstract:
This master's thesis deals with the translation process from English to Czech language of a popular science text that has not yet been translated. The aim of this thesis is to translate two chapters on architecture from the book Elizabethan Architecture: its rise and fall, 1540-1640 and to comment on the strategies and procedures used during the translation process. In addition to the analysis examining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBEŠOVÁ, Lenka. An annotated translation of a previously untranslated non-literary English text into Czech and text analysis. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta