Adam Nádvorník

Bakalářská práce

Vliv výkonnosti podniku na systém odměňování zaměstnanců

Impact of the company's performance on the employee remuneration system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výkonností podniku a jejím vlivem na systém odměňování zaměstnanců. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů výkonnosti podniku a systému odměňování z pohledu jeho řízení a strategie. Tyto teoretické poznatky jsou poté aplikovány v praktické části finanční analýzou účetních výkazů podniku a také analýzou systému odměňování. V závěrečné části jsou popsány výsledky výzkumu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with company’s performance and its impact on an employee remuneration system. The theoretical part provides definitions of the company’s performance and their remuneration system in terms of its management and strategy. These theoretical findings are then applied in the practical part of this thesis where a financial analysis of the company’s financial statements and an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Peter Kelemen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta