Bc. Tereza Václavová

Master's thesis

Senior jako osoba ohrožená kriminalitou

Senior as a person threatened with crime
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá seniorem jako osobou ohroženou kriminalitou. Obsah práce je členěn na dva propojené celky, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje základním pojmům a poznatkům, které spojují toto téma. Úvodní kapitola se zabývá charakteristikou osoby seniora. Blíže specifikuje pohled na stáří, na oblast změn, se kterými se člověk potýká v této periodě života a …more
Abstract:
The submitted master's thesis deals with the senior as a person threatened criminality. The thesis is divided to two connected parts – the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with basic terms and facts, which connect the topic. The introductory chapter describes a senior citizen itself. It specifies old age and connected changes, which are typical for this period of life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2018
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Oliberius
  • Reader: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní