Aleš DOČEKAL

Bakalářská práce

Environmentální dopady pěstování pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - emise skleníkových plynů

Evaluation of environmental impacts of winter wheat growing in conventional and organic system of farming - greenhouse gases emissions
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá hodnocením emisí skleníkových plynů vznikajících při pěstování pšenice ozimé ve vybraných podnicích s různou intenzitou zemědělského hospodaření. V práci je porovnávána pěstitelská technologie ekologického systému hospodaření s pěstitelskou technologií konvenčního systému hospodaření v jeho intenzivní a extenzivní formě. Pro výpočet množství vyprodukovaných skleníkových plynů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of greenhouse gas emissions from winter wheat growing in selected farms with varying intensity of farming. The thesis compares the cultivation technology of the organic farming system with the cultivation technology of the conventional farming system in its intensive and extensive form. The SimaPro software program, which uses the Ecoinvent database, was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOČEKAL, Aleš. Environmentální dopady pěstování pšenice ozimé v konvenčním a ekologickém systému hospodaření - emise skleníkových plynů. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y6p17x y6p17x/2
16. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2018
Bulanova, L.
17. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.