Nicole Fatinová

Master's thesis

Zásady Lean Startup metodológie aplikované do prostredia zavedenej firmy

Zásady Lean Startup metodologie aplikovány do prostředí zavedené firmy
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje možnosti zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem, a to prostřednictvím uplatnění metodologie určené pro začínající firmy – Lean Startup.Teoretická část popisuje a vysvětluje koncept Lean Startup, principy korporátního podnikání, intrapodnikáni a věnuje se možnosti jejich vzájemného propojení. V tomto kontextu dále popisuje aktuální situaci v České republice …more
Abstract:
This Master Thesis deals with the possibility of increasing the competitiveness of small and medium-sized companies by applying the methodology for start-ups.The theoretical part describes and explains the concept of Lean Startup, principles of corporate entrepreneurship, intrapreneurship and deals with the possibilities of their interconnection. In this context, it also describes the current situation …more
Abstract:
Tato diplomová práca sa venuje možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných firiem, a to prostredníctvom uplatnenia metodológie určenej pre začínajúce firmy – startupy. Teoretická časť popisuje a vysvetľuje koncept Lean Startup, princípy korporátneho podnikania, intrapodnikania a venuje sa možnosti ich vzájomného prepojenia. V tomto kontexte ďalej popisuje aktuálnu situáciu v Českej republike …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Michal Andera
  • Reader: Petr Paulín

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73638