Bc. Erika Poliaková

Diplomová práce

Vplyv internetovej reklamy českých a slovenských mobilných operátorov na spotrebiteľa

Vliv internetové reklamy českých a slovenských mobilních operátorů na spotřebitele
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vnímání internetové reklamy spotřebiteli v prostředí mobilních operátorů působících v České a Slovenské republice. Práce si klade za cíl navrhnout doporučení ohledně využívání nástrojů internetové propagace pro hlavní mobilní operátory. Reklama na internetu je srovnávána zejména s televizní reklamou, a to z důvodu dominance tohoto druhu reklamy v prostředí mobilních …více
Abstract:
The thesis deals with the perception of internet advertising of mobile operators by consumers in the Czech and Slovak Republic. The aim of the thesis is to bring the recommendations regarding the usage of internet advertising tools for the major mobile operators. Online advertising is mainly compared with TV advertising due to the dominance of this type of promotion in the environment of mobile operators …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania internetovej reklamy spotrebiteľmi v prostredí mobilných operátorov pôsobiacich v Českej a Slovenskej republike. Práca si kladie za cieľ navrhnúť odporúčania ohľadne využívania nástrojov internetovej propagácie pre hlavných mobilných operátorov. Reklama na internete je porovnávaná najmä s televíznou reklamou, a to z dôvodu dominancie tohto druhu reklamy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jan Turčínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y7nvyu y7nvyu/2
22. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zerdaloglu, S.
22. 5. 2017
Zerdaloglu, S.
22. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.