Dominika Košková

Diplomová práce

The Notion of Money Illusion and Its Development in Economics

Pojetí peněžních iluzí a jeho vývoj v ekonomii
Anotace:
Tato diplomová práce mapuje vývoj peněžních iluzí v historii ekonomického myšlení a analyzuje relevanci této myšlenky v současné době. Příběh začíná v roce 1928 Irvingem Fisherem, který popsal peněžní iluze jako neschopnost vnímat změny v kupní síle peněz. Odlišnou koncepci vyvinul John Maynard Keynes, když přišel s nehomogenní nabídkou práce. V 70. letech 20. století vedl úspěch teorie racionálních …více
Abstract:
This thesis maps development of money illusion through the history of economic thought and analyzes relevance of the concept in these days. The story begins in 1928 with Irving Fisher, who saw money illusion as a failure to perceive changes in purchasing power of money. Different notion was developed by John Maynard Keynes when he proposed a non-homogeneous labor supply. In the 1970s, the success of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Michal Mirvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44260