Bc. Martin Szabo

Master's thesis

Kontrolní systém

Inspection system
Abstract:
The goal of this master thesis was to develop an information system to support the control system administered by the Department of Internal Audit of Masaryk University. The work is widely dealt with analysis, including actual system requirements. A large part of thesis is devoted to the design and its individual components. The last chapter is devoted to actual work implementation.
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť informačný systém na podporu kontrolného systému pod správou Odboru interného auditu rektorátu Masarykovej univerzity. V práci je podrobne rozobraná analýza, vrátane samotných požiadaviek na systém. Veľká časť práce je venovaná návrhu a jeho jednotlivým častiam. Posledná kapitola práce sa venuje samotnej implementácii.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Machač
  • Reader: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic