Bc. Martin Szabo

Master's thesis

Kontrolní systém

Inspection system
Abstract:
The goal of this master thesis was to develop an information system to support the control system administered by the Department of Internal Audit of Masaryk University. The work is widely dealt with analysis, including actual system requirements. A large part of thesis is devoted to the design and its individual components. The last chapter is devoted to actual work implementation.
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť informačný systém na podporu kontrolného systému pod správou Odboru interného auditu rektorátu Masarykovej univerzity. V práci je podrobne rozobraná analýza, vrátane samotných požiadaviek na systém. Veľká časť práce je venovaná návrhu a jeho jednotlivým častiam. Posledná kapitola práce sa venuje samotnej implementácii.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Machač
  • Oponent: RNDr. Petra Budíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma