Martin Tichý

Bakalářská práce

Komparace finančního leasingu a bankovního úvěru

Comparison of Financial Leasing and Bank Loan
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání financování prostřednictvím finančního leasingu a bankovního úvěru. V úvodní části se popisuje úvěr z teoretického a právního hlediska. Najdeme zde také historii obou forem financování. Třetí část práce se věnuje analýze a komparaci finančního leasingu a bankovního úvěru. Analýza se soustřeďuje na zhodnocení stavu leasingu a úvěru v Českém prostředí. Dále jsou …více
Abstract:
The aim of this work is a comparison financing through financial leasing and bank loan. The introductory section describes loan from a theoretical and legal perspective. We also find here the history of both forms of financing. The third part is devoted to analysis and comparison of financial leasing and bank loan. The analysis focuses on the assessment of the condition of the lease and the loan in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Viola Šebestíková
  • Oponent: Tomáš Herman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava