Tomáš ŘÍHA

Bakalářská práce

Návrh souboru mechanizačních prostředků pro kompostování na volné ploše.

Suggest a set of means of mechanizaton for composting at an open surface.
Anotace:
Cílem práce je návrh souboru mechanizačních prostředků pro kompostování na volné ploše. V první části je popsán postup výroby kompostu. V další části práce byly vybrány dvě kompostovací linky. U těchto kompostovacích linek byly navrženy a popsány jednotlivé mechanizační prostředky, které se v těchto linkách používají. V Poslední části práce jsou uvedeny náklady spojené s pořízením a s provozem mechanizačních …více
Abstract:
The aim of this bachelor´s work is to suggest a set of means of mechanizaton for composting at an open surface. The first part describes a method of compost production. There were two composting lines chosen. Particular means of mechanizaton used in these lines were further suggested and described. The final part of the work presents costs connected with purchase and operating of the means of mechanizaton …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
Zveřejnit od: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHA, Tomáš. Návrh souboru mechanizačních prostředků pro kompostování na volné ploše.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y88cmi y88cmi/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
Bulánová, L.
10. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.