Bc. Michaela Křečková

Bachelor's thesis

Tíživé životní situace filipínských „domestic helpers" v hongkongských domácnostech jako zdroj jejich osobnostního růstu

Filipino Domestic Helpers‘ Hardship in Hong Kong Households as a Source of their Personal Growth
Anotácia:
Práce se zabývá týranými filipínskými „domestic helpers“ v hongkongských domácnostech. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je rozpracován socioekonomický kontext na pozadí historického vývoje Hongkongu a Filipín, důvody odchodu z Filipín a vysvětlení vysoké poptávky po filipínských „domestic helpers“. Dále je v práci popsáno, co obnáší práce filipínské „domestic helper …viac
Abstract:
The thesis’ topic is an abuse of Filipino domestic helpers who are working in Hong Kong households. The thesis is divided into two parts, theoretical one and explorative one. Socioeconomic background of Hong Kong and Philippines, reasons of leaving Philippines and the explanation of high demand for Filipino domestic helpers are presented in the theoretical part. The theoretical part also depicts responsibilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta